Pe Rulo

Üretim tesisimizde sipariş ve talep doğrultusunda 200 cm eninden 35 cm enine kadar istenilen ara ölçülerde rulu üretimi yapmaktadır.