Sıfır Atık

“Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır.

Doğaplast olarak; Plastik atıklarını geri dönüştürerek hammadde üretip ve yeniden ürüne dönüştürülmesini sağlayarak , doğal kaynakları korumakta ekonomiye katkı sağlamaktayız GELECEK NESİLLERE TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK amacına hizmet ederek ‘Sıfır Atık’ tanımını tam olarak uygulayıp projesine katkı sağlamaktadır.